Aero-APlle仿vista电脑桌面

苹果电脑主题 

苹果电脑主题 

使用主题时在开始菜单属性里设置程序显示数为6,右侧显示链接数为9个,任务栏置于上方,否则会出现开始菜单左右两边不吻合的情况!

             任务栏阴影为第三方软件支持效果

下载次数:
下载地址
喜欢它?顶一下!

------分隔线----------------------------
全部评论

推荐电脑主题下载

你还可能喜欢...